Säljarförsäkring

Ett utlåtande från Villabesiktningar ger möjlighet att teckna en säljarförsäkring.

Ansvaret för doldafel sträcker sig 10 år efter tillträdet. Läs mer om säljarförsäkring här.

Försäkringen gäller bara om Villabesiktningar har besiktigat huset.

 
 
 
Villabesiktningar AB

Försäkringsobjekt

Säljaren

Köparen

* = Obligatoriska fält

Kontakt:        08-546 359 90     saljservice@willis.se