Ska du köpa ett hus?

Villabesiktningar AB

 

Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad som förväntas. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. En överlåtelsebesiktning minskar därmed risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.

Som köpare har du förmodligen hört talas om att energiprestandan av byggnaden bör framgå redan vid annonsering, hur mycket energi förbrukas, har man mätt radon eller vad finns för värmesystem och ventilation framgår också där. Med energideklarationen får såväl säljaren som köparen en tydlig bild av energianvändningen.

Du kan boka din besiktning direkt från beställningssida, skriv där eventuella önskemål om besiktningsdatum.

 

Vi gör vad vi heter, välkomna!

 

 

  • Se till att alla handlingar blir tillgängliga vid besiktningstillfället.
  • Undersökningsplikten utökas vid riskkonstruktion, en vidare kontroll kan behövas för att kartlägga fuktförhållandet.
  • Radonmätning ska helst inte vara äldre än 5 år.
  • Finns det en inspektionslucka?
  • Boka i god tid, gärna 10 dagar i förväg.