Nya Regler gäller för energideklarationer

 

 

Från och med januari 2014 avskaffades ackreditering för företag som kontrollorgan för energideklarationer, tidigare ackreditering av Swedac nr 8256 (c) gäller inte länge. Kravet blir då att energiexperten ska vara certifierad.

 

Tidigare under juli 2013 ändrades regelverket och sedan dess är det krav på besiktning av bygganden inför en energideklaration.

 

Vid taxeringen av småhus 2015 avskaffas typkoden för fritidshus. I förslaget till ändrade föreskrifter anges nu istället att det är byggnadens huvudsakliga användning som avgör om energideklaration ska upprättas eller inte, läs mer här.

 

Energiexperten hos villabesiktningar är certifierad sedan flera år och har haft tillgång til gripen, boverkets system för energideklarationer redan från början.

 

Numera är det krav på att energiprestandan ska framgå redan vid annonsering av fastigheten i kommersiella medier och att energideklarationen ska vara tillgänglig för spekulanterna, läs om gamla nivåer av energiprestandan här.

 

Tidigare skylt ersätts av bokstavsmärkering för energiklassning av byggnaden där A är den bästa prestandan, läs om nya energiklasser här.

 

Nytt pressmeddelande om energimätning

 
 

Du kan läsa mer om hur energideklarationen går till här.