Energideklaration

Villabesiktningar AB


Fastighetsägaren är skyldig att deklarera en fastighet i samband med försäljning eller uthyrning.

En energideklarationen ska vara tillgänglig för espekulanterna redan vid annonsering av objekt.

 

En certifierad energiexpert åker ut och verifierar den information som sedan ska skickas in till Boverket för energideklarering av fastigheten. Vid tillfället inhämtas också relevant information om värmesystem och ventilation i byggnaden, samt eventuella uppgifter om radonmätningen om den har gjorts.

Baserad på energianvändning beräknas ett primärenergital, vilket står till grund till energiklassning av bostaden.

Vid energibesiktning behöver energiexperten fastighetsbeteckning, byggår, golvarea och en kopia av elräkningen.

Energideklarationen är ett dokument som tillhör fastigheten och medföljer vid försäljningen, den gäller i 10 år och kan användas flera gånger under den där perioden, under förutsättning att man har samma värmesystem och inte bygger om eller till.

 

Ett fritidshus är undantaget från kravet så länge det inte har använts som permanetboende, eller någon är folkbokförd på adressen.

 

Vi gör vad vi heter, välkomna!