Fuktkontroll av riskkonstruktion!

Villabesiktningar AB

Vid överlåtelsebesiktningen kan besiktningsmannen identifiera riskkontruktioner i byggnaden och i vissa fall skriva att en fortsatt teknisk utredning krävs för att klargöra statusen. En fuktkontroll kan föreslås redan i förhandsbesiktningen som säljaren har låtit göra.

Fuktkontroll av en riskkonstruktion eller påpekad fuktskada ingår i köparens undersökningsplikt.

Att mäta fukthalterna i en viss påpekad konstruktion kan vara värdefull information inför eventuella beslut om underhållsarbete eller renoveringar som ska utföras framöver, men också för att veta om tillväxtvänlig miljö för mögel och mikrobiell aktivitet föreligger. Utredning kan kompletteras ytterligare med en analys i laboratorium av materialprov som tas i samband med fuktkontrollen, läs mer här.

Exempel på vanliga riskkonstruktioner kan vara;

  • Uteluftventilerad krypgrund med träbjälklag

  • Ett icke ventilerad trägolv på en äldre betongplatta

  • En inredd källarvägg

Fuktkontrollen ser annorlunda ut beroende på vad som ska kontrolleras, men det handlar i princip allting om att öppna konstruktionen, både för att klargöra utförandet och för att mäta fukthalter i konstruktionen. Eftersom detta innebär ett ingrepp i byggnaden krävs att byggnadsägaren godkänner det.

 

 

Kontakta oss, vi gör vad vi heter!