Mögelutredning

En mögelbesiktning börjar alltid med en okulär undersökning och följs av en fuktmätning i den byggnadsdel som ska undersökas.

Mikrobiella skador kan uppstå där organisk material befinner sig i en fuktig miljö, där en relativ fuktighet på 75% eller en fuktkvot på 17% anses vara gränsvärdena.

Men ibland kan kontrollplatsen vara torr vid besiktningstillfället, men vara mögelskadad ändå på grund av tidigare fuktbelastning. Mögelangrepp är inte alltid synlig och vill man vara säkert så kan man ta prover och skicka till laboratorium för vidare analys. Vi får sedan en rapport där vi får veta om det finns mögel, och i så fall vilken sort och om den är aktiv.

Det finns andra typer av mögelkontroll som inte kräver ingrepp, de lämpar sig till exempel när undersökningen gäller bostadsmiljön där människor vistas i. Då får man veta om inomhusluften bär mögelsporer som kan indikera en fuktskada, eller om miljön kan vara känslig för allergiker. Nackdelen är att man tar inte reda på var finns skadan.

 

Vi gör vad vi heter, välkomna!

  • Fastighetsägaren bör godkänna utredningen eftersom den innebär ett ingrep i fatsigheten, oftast i form av sågning eller borrning.