Radonmätning

 

Radon går inte att se, lukta eller känna på, men det är fortfarande inte att betrakta som ett dold fel eftersom det går att mäta.

Fråga om radon är särskild aktuell om blåbetong finns som byggnadsmaterial i huset, eller om uppgifter av höga radonhalter finns i området.
 
Radonmätningar ska ske helst göras under vinterhalvåret och pågå under 2-3 månader.
 
Radon som finns i ett rum kan komma från marken eller byggnadsmaterial, och halterna i luften kan variera under dagen, både väderlek och ventilation kan påverka resultatet.
Rummet ska inte vädras under en pågående radonmätning.
 
Det finns olika tekniker för att mäta radon, den vanligaste är spårfilmsmetoden (puckar), och en som är särskild lämplig vid korta tidsintervaller är en kontinuerlig elektronisk mäning, dvs mätning med ett instrument, oftast under några dagar. Vid elektronisk mätning registreras flera värden under mätningsperioden, och därmed ett medelvärde kan redovisas som resultat, vilket ska inte förväxlas årsmedelsvärdet som bara kan fås under en långtidsmätning.
 
Vi kan erbjuda båda typer av radonmätningar, spårfilsmetoden och elektronisk.
 
En radonmätning ska helst inte vara äldre än 5 år.
 
Vi är med i Svensk Radonförening och erbjuder både lång- och korttidsmätningar av radonhalter i innomhusluften.