Försäkring mot dolda fel

Villabesiktning


Ett utlåtande från Villabesiktningar utgör ett godkänt underlag inför tecknadet av försäkring mot dolda fel i en fastighet.

Det finns olika premier beroende på vilket försäkringsbelopp man vill försäkra huset till, samt omfattningen av försäkringsskyddet.

Det bästa är att själv ta kontakt med försäkringsbolaget och ta reda på piser och villkoren för de olika alternativ som finns. Annars kan man prata med sin fastighetsmäklare eller besiktningsman, vilka oftast har tillgång till systemet och anmälla intresset hos försäkringsförmedlaren.

Ett krav för att teckna försäkringen är att huset är besiktigat och att besiktningsmannen är godkänd hos försäkringsbolaget. Glöm inte att premien ska vara betalt innan tillträdesdagen.

 

Vi gör vad vi heter, välkomna!