Överlåtelsebesiktning

Villabesiktningar AB

Enligt jordabalken kap 4 §19 är köparen skyldig att undersöka skicket av huset och eventuellt fördjupa sig och kontrollera upplysta brister i samband med försäljning av en byggnad.

Hur går det till?

En överlåtelsebesiktning är en omsorgfull byggteknisk undersökning av sådant som är av teknisk betydelse för byggnaden. 

Besiktningsmannen skall genom en byggnadsteknisk okularundersökning biträda köparen och fullgöra delar av dennes undersökningsplikt. Han skall också ange om det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga brister än dem som framkommit under den okulara besiktningen. Med den information som köparen får genom den okulara besiktningen samt riskanalysen skall han kunna dra rimliga och korrekta slutsatser om fastighetens skik.

Till att börja med samlar besiktningsmannen information från husägaren, beställaren eller dess ombud och antecknar relevant information om byggnaden som kan vara av intresse; upplysningar om brister, skador, ändringar i strukturen och övrig fakta som framkommer vid andra handlingar rörande fastigheten.

Därefter genomförs en okulär besiktning av alla synliga ytor som är tillgängliga, såväl ut som invändigt. En riskanalys lämnas om det bedöms föreligga risk för andra problem än de bara synliga som noterades under inspektionen.

Allt sammanställs i ett utlåtande som skickas till beställaren.

 

Vi gör vad vi heter, välkomna!

 

Överlåtelsebesiktning med utökad kontroll

Radon

Mögel

.