• slidebg1
  Vi gör vad vi heter
  Besiktning av din villa i Stockholm.
 • slidebg1
  Fuktmätning
  Radonmätning
  Kontroll av riskkonstruktioner.
 • slidebg1
  Noggrannhet &
  korta väntetider
  Se lediga tider i vår bokningkalender.
 • slidebg1
  SBR besiktningsmän
  för din trygghet.

Besiktning

En besiktning är en omsorgsfull undersökning av sådant som är av byggteknisk betydelse för huset. Under en överlåtelsebesiktning dokumenteras vilka avvikelser finns vid besiktningstillfälle, hänsyn tas till byggår samt eventuella renoveringar.

Fuktmätning

Förhöjda fukthalter är en förutsättning för fukt- och mögelskador. Fuktmätning av en riskkonstruktion kan beställas i samband med överlåtelsebesiktningen eller per separat. Fuktmätning är också aktuell innan golvläggning på en nygjuten betongplatta

Radonmätning

Radonmätningar bör helst göras under vintern, och pågå under 2-3 månader. I samband med försäljningar kan en korttidsmätning vara lämplig för att klargöra om höga radonhalter finns i huset. Vi erbjuder både lång- och korttidsmätningar av radon

Husbesiktning i samband med försäljning kallas för överlåtelsebesiktning

Att dokumentera husets skick vid överlåtelsen minskar risk för eventuella tvister mellan parterna i framtiden.

Tjänster

Villabesiktningar i Stockholm AB utför en oberoende husbesiktning eller andra kontroller av byggnader i hela Stockholm.

Villabesiktningar i Stockholm AB

Beställ
Background video

Vi gör vad vi heter, välkomna!

Noggranna besiktningar av villor i Stockholm, det är det vi gör. Det är till oss man kontaktar när det verkligen gäller!

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning görs ofta i samband med försäljningen av en fastighet. Det handlar om en omsorgsfull undersökning av sådant som är av byggteknisk betydelse för huset., syftet är att dokumentera eventuella fel eller brister. Avvikelser dokumenteras och riskbedömningar lämnas. Att känna till husets riskkonstruktioner eller pågående skador kan påverka överlåtelsen, eller ligga till grund för planering av framtida reparationer eller renoveringar. Besiktning sker enligt SBR modell, och kan kompletteras med olika tilläggstjänster samt försäkring mot dolda fel.

Energideklaration

Vi åker ut till byggnaden och hämtar uppgifterna som krävs inför deklarationen. Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om: den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd. Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Radonmätning

Radon kan finnas i princip i hela landet, oavsett vilken typ av hus man bor i. Täta grunder och bra luftomsättning inomhus ger ofta låga radonhalter under förutsättning att det inte finns så kallad blåbetong i stommen. Vi rekommenderar att göra en långtidsmätning, minst 2 månader och helst under vintern. Men har du ont om tid kan en korttidsmätning på 10 dagar för att få en referens i relation till 200 Bq/m3 som är gränsvärdet. Vi kan även erbjuda en "snabbmätning" med elektroniskt instrument, som kan ge ett indikativt referensvärde redan efter 1 timme.

Entreprenadbesiktning

Beställaren och entreprenören kan beställa en besiktning. Förbesiktning, Slutbesiktning, Särskild besiktning och Garantibesiktning är vanliga entreprenadsbesiktningar. Syftet med besiktningen är att kontrollera om resultatet är kontraktsenligt. Om entreprenaden godkänds, börjar garantitiden att gälla. Besiktning redovisas enligt SBR mall

Fukt

Fuktmätningar görs oftast för att klargöra fuktstatus av en konstruktion. Beroende på hur konstruktionen ser ut är den typ av mätning man gör. Till exempel utför vi; Fuktmätningar i betong enligt RBK, Fuktmätningar av riskkonstruktion enligt SBR, Fuktsäkerhet enligt Bygga F

Dolda fel-försäkring

Försäkringen kan tecknas för så kallade "dolda fel", under förutsätning att huset säljs via mäklare. Engångspremie i olika storlek, gäller i 10 år. Prata med din besiktningsman, fastighetsmäklare, eller direkt med försäkringsbolaget.

Beställning

Välj den tjänst som önskas i listan här nere eller kontakta oss för offert. Se till att beställa din besiktning i god tid.

 • Överlåtelsebesiktning

 • En överlåtelsebesiktning dokumenterar fakta och upplysningar om byggnaden, samt fel eller brister som går att upptäcka okulär vid besiktningstillfället. Detta innebär att redovisasade fel och förhållanden är inte att betrakta som dolda, och faller därmed på köparens undersökningsplikt.

 • Beställ nu
 • Energideklaration

 • Energideklarationen gäller i 10 år, om man inte gör väsentliga ändringar. Det är fastighetsägarens ansvar att byggnaden har en giltig energideklaration. Energiprestandan ska framgå vid försäljning.

 • Beställ nu
 • Fuktmätning

 • Vill man veta så måste man mäta..... Och et gäller särskild fukt i riskkonstruktioener

 • Beställ nu
 • Radonmätning

 • Radon varken syns eller luktar, men kan finnas både i mark och byggnadsmaterial. Att mäta radon är enkel och kräver inget ingrepp i byggnaden.

 • Beställ nu

Besiktningar

Anmärkningar

%

Invändiga anm.

%

Utvändiga anm.

Vi gör vad vi heter. Välkomna!

Beställ villabesiktning

Om oss

Det är vi som jobbar för att Villabesiktningar ska kunna leverera en bra tjänst till er

José Escobar

Besiktningsman

José är teknisk ansvarig gällande besiktningar

Bravolins

Ekonomi och Bokföring

Anneli och Acki hanterar ekonomifrågor och bokföring.

Technipelago AB

IT

Technipelago AB utvecklar våra administrativa system och vår hemsida.

Vad säger våra kunder?

Noggrannhet vid besiktning och korta väntetider gör oss det självklara valet när det gäller besiktning av villan!

 • “Mycket proffsig och saklig. Ända från första kontakt till besiktning och återkoppling efteråt. Rekomenderas starkt!”

  Daniel B

 • “José var otroligt lugn, noggrann och pedagogisk - utan att skrämmas så hittade han en antal punkter som ej framkommit i förhandsbesiktningen som utfördes av ett annat företag. Stark rekommendation, jag skulle absolut anlita honom igen.”

  Karl R

 • “Snabbt smidigt och Proffsig”

  Patrik B

 • “Bra besiktning! José var otroligt noggrann och pedagogisk när han gick igenom villan vi skulle köpa. Jag kan varmt rekommendera honom!”

  Kim J