VILLABESIKTNING STOCKHOLM
Energideklaration
Byggdoktorerna transp
sbr logo
Fuktsakkunnig
Fuktmätning RBK
Radon besiktning
Bokning besiktning Kalender 500
1 av 3 hus under lup VB  480x300
Utredning

Villabesiktning i Stockholm

Vi gör vad vi heter

Husbesiktning för en trygg husaffär

 Tänk efter, men innan...

KORT OM OSS

Vi gör vad vi heter!

och det har vi gjort sedan 2012.


En omsorgsfull besiktning av en villa i Stockholm är vår vardag.

Rutinerade, certifierade och rätt försäkrade besiktningsmän.


Vi är anslutna till flera organisationer, bland annat;

SBR, RBK, BKR, Byggdoktorerna, Fuktsakkunniga i Sverige, svensk radonförening mm.


Vi utbildar oss kontinuerligt gällande de arbetsområden vi verkar i.

Ackrediterad kompetens

Överlåtelsebesiktning

Statusbesiktning

Entreprenadbesiktning


En besiktning är en omsorgsfull undersökning av sådant som är av byggteknisk betydelse för byggnaden.


Under en besiktning dokumenteras vilka avvikelser finns vid besiktningstillfälle.


En besiktning brukar bli aktuellt i samband med en överlåtelse, entreprenad eller helt enkelt för att dokumentera statusen.

Diplomerad fuktsakkunning

RBK Fuktkontrollant

Byggdoktor


Förhöjda fukthalter är en av förutsättningar för fukt- och mögelskador, men varje konstruktion har sina egna förutsättningar.


En fuktmätning kan bli aktuellt för att kontrollera betongen innan man lägger golvet, eller för att dokumentera statusen av en riskkonstruktion.


Vi erbjuder olika typer av fuktmätningar.

Fuktmätnigar enligt RBK,

både i betong och flyttspackel.

.

Certifierad energiexpert

Medlem i Radonförening

Areamätare SIS


Det är lag att energideklarera en fastighet inför försäljning eller uthyrning.


I samband med försäljningar är det oftast ont om tid och en radonindikering kan vara lämplig för att klargöra om höga radonhalter finns i huset.


Reglerna om areamätning har ändrats, och många gånger har fastigheten felaktiga uppgifter gällande Boarean.


KONTAKT

Monday
08:00 - 17:00
Tuesday
08:00 - 17:00
Wednesday
08:00 - 17:00
Thursday
08:00 - 17:00
Friday
08:00 - 15:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
 
 
 
Besiktning
Fuktmätning
Energideklaration
Övriga frågor