VILLABESIKTNING STOCKHOLM
Villabesiktning
Husbesiktning
Husbesiktning
Besiktningsman
Energideklaration
Radon besiktning

Överlåtelsebesiktning

Vi gör vad vi heter

Husbesiktning för en trygg husaffär

 Tänk efter, men innan...

Villabesiktning i Stockholm

Ett hus är bland det dyraste man kan köpa, och de flesta vill ha huset för att bo där med sin familj. Affären är viktig, och man vill att allt ska gå rätt till.


Alla borde besiktiga huset, och helst inte bara vid försäljning, utan som en del av en långsiktig plan för att bevara huset goda bestånd.

Som köpare har du en djupgående "undersökningsplikt", vilket innebär att du bör undersöka huset ordentligt.


Säljaren har en så kallad "upplysningsplikt", det vill säga en skyldighet att tala om eventuella kända fel eller problem.


Man kan inte förväntas att säljaren känner till alla fel, men i jordabalken ställs krav på köparen om att noggrann undersöka hela fastigheten.


Ansvaret för "dolda fel" vilar hos säljaren, och sträcker sig hela 10 år efter tillträdesdagen.


Det kan vara fördelaktigt att genomföra en överlåtelsebesiktning redan innan försäljning.

Vår erfarenhet är att ett besiktigat hus har bättre förutsättningar för att husaffären ska vara transparent och hjälper att minskar sannolikhet för tråkiga reklamationer efteråt.Förutom själva besiktning kan vi hjälpa dig med andra kontroller.


Vi kan leverera flera tjänster i ett och samma tillfälle, detta kan tillfredsställa både köparen och säljaren.


Vi är godkända av SBR och har ansvarsförsäkring.


Noggrannhet vid besiktning och korta väntetider har gjort oss det självklara valet när det gäller besiktning av villan!

Överlåtelsebesiktning

Erfaren besiktningsman

Godkänd av SBR

Certifierad av RISE

Besiktningsman med särskild försäkring för överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull undersökning av sådant som är av byggteknisk betydelse för byggnaden, resultatet dokumenteras i ett besiktningsutlåtande.


En grundlig okulär besiktning av alla tillgängliga byggdelar; krypgrund, vind, tak, fasader, med mera. Hänsyn tas till byggår och andra omständigheter.


Upptäckta brister dokumenteras och en specifik riskanalys görs för byggnaden.

I utlåtandet redovisas även en sammanställning av fastighetsägarens upplysningar.


Ett bra besiktningsunderlag ger en djupare insikt i fastighetens skick om man har identifierad eventuella riskkonstruktioner.


Att känna till husets riskkonstruktioner eller pågående skador kan påverka överlåtelsen, och bör ligga till grund för planering av framtida reparationer eller renoveringar.


Oavsett om besiktning görs på uppdrag av säljaren eller köparen, genomförs besiktningen på samma sätt.


En överlåtelsebesiktning möjliggör tecknandet av försäkring mot dolda fel.En överlåtelsebesiktning går att kompletteras med olika tilläggstjänster, till exempel;

  • Fuktkontroll av riskkonstruktion
  • Energideklaration
  • Radonindikering
  • Areamätning
  • Försäkring mot dolda fel
  • mm

Besiktningsmannen är godkänd av SBR och certifierad av RISE

vilket säkerställer en hög standard.

Det finns stora fördelar för den som väljer att göra en besiktning.

Att dokumentera eventuella fel och brister i huset minskar risk för tvist mellan parterna.


En besiktning dokumenterar eventuella fel och brister, vilket ger möjlighet att hantera de i tid innan det hinner bli en skada.

En överlåtelsebesiktning inleds med granskning av tillhandahållna handlingar såsom objektbeskrivning, ritningar/bygglov, tidigare besiktningar md mera.


Våra certifierade besiktningsman intervjuar säljaren för att få kompletterande information om huset, det kan gälla renoveringar, underhåll eller kända skador.


Därefter genomförs en okulär inspektion av alla tillgängliga ytor, inklusive krypgrund, vind, tak, våtrum med mera undersöks noggrant.


Slutligen gör besiktningsmannen en bedömning av byggnadens skick baserat på dokumentation, upplysningar och de iakttagelser som gjordes under besiktningen.


Fuktmätning av en riskkonstruktion

Det finns kända riskkonstruktioner, det kan vara till exempel vara en krypgrund, golvet på en gammal betongplatta på mark, utreglade källarväggar, och även tak eller fasader beroende på  olika omständigheter.


Om det finns en konstruktion där det går att förutse förhöjda fukthalter borde köparen säkerställa statusen.


Fuktmätning av en riskkonstruktion är den mest beställda tilläggstjänst i samband med en överlåtelsebesiktning.


Kort om oss


Vi gör vad vi heter! och det har vi gjort länge.

En omsorgsfull besiktning av en villa i Stockholm är vår vardag.

Besiktningsmannen är rutinerad, certifierad och rätt försäkrad.


Vi är anslutna till flera organisationer, bland annat SBR, RBK och BKR.

Vi utbildar oss löpande och ser till att hålla oss ajour.


Tilläggstjänster

Energideklaration

Primärenergitalet ska redovisas i samband med försäljning.

Enligt lagen ska alla hus som säljs eller hyrs ut, ha en giltig energideklaration, och det gäller även för fritidshus som används mer än 4 månader/år.

Värmesystem, ventilation, den area man värmer upp och ev. radonmätning ska redovisas i energideklarationen.

Radon

Radon är en gas som varken syns eller luktar, men är inte att betrakta som ett dold fel, eftersom det går att mäta.

Helst ska en långtidsmätning göras under vintern, men sällan har köparen möjlighet för att kunna göra en sådant innan kontraktskrivning.

Vi erbjuder elektroniska radonindikeringar som snabb och enkel ger ett ungefärligt mått på radonet i huset.

Areamätning

Många byggnader har felaktig area registrerad, och det gäller särskild byggnader som är äldre än 20 år.

Det kan finnas flera förklaringar, men inför en försäljning kan det gynna både säljaren och köparen att kontrollera byggnadens areauppgifter.

Areamätning sker enligt standard SS_21054:2020

KONTAKT

Monday
08:00 - 17:00
Tuesday
08:00 - 17:00
Wednesday
08:00 - 17:00
Thursday
08:00 - 17:00
Friday
08:00 - 15:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed